Όροι και Προϋποθέσεις Συμβολαίου

Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 21 έτη για τη χρήση αυτοκινήτων κατηγορίας Α,B,C.

Άδεια οδήγησης:  Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης για την Ελληνική επικράτεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως. Πολίτες χωρών εκτός ευρωπαϊκής ένωσης απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της εθνικής άδειας οδήγησης.

Κλήσεις- Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα συνεπεία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας επιβαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής επιπροσθέτως αναλαμβάνει κατά περίπτωση την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης.

Επιπλέον οδηγός: Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 4 ευρώ την ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα τρία άτομα.

Τρόπος πληρωμής: Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την ενοικίαση, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά χρήματα. Η ενοικίαση προπληρώνεται.

Ακυρώσεις: Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος, (σύμφωνα πάντοτε με την ακριβή ώρα κρατήσεις), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μία κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μας τηλεφωνικά. Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων  σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την εταιρεία τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίαση στο οχήματος οποιοδήποτε πόσο έχει καταβληθεί προκαταβολικά θα επιστραφεί. Σε περίπτωση ειδοποίησης  ακύρωσης, η οποία παραλαμβάνεται από την εταιρεία, σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει ενδεχομένως προκαταβληθεί.

Παιδικό κάθισμα: Η χρέωση για το παιδικό κάθισμα καθορίζεται στα 5 ευρώ τη μέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας.

Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέφει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που τα παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική, (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα), ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη, εάν το αυτοκίνητο επιστρέφει με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου από ότι παρελήφθη. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστη ποσότητα καυσίμου που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο (1/4) του ρεζερβουάρ.

Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης επιβαρύνεται με 30 ευρώ για τα έξοδα διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

Ασφαλιστικές καλύψεις: Το αυτοκίνητο φέρει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης τρίτων και επιβαινόντων (πλην του οδηγού) υπό την προϋπόθεση της σύννομης οδήγησης του από τον οδηγό του και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

Οι τιμές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Για θάνατο ή τραυματισμό σε τρίτους:  Μέχρι 1.000.000 Ευρώ ανά θύμα.
 • Για υλικές ζημιές σε τρίτους: Μέχρι 1.000.000  ευρώ ανά ατύχημα, εξαιρουμένων των οχημάτων Trikala Rental.
 • Απαλλαγή από ζημιά σε περίπτωση σύγκρουσης: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά (λόγω βλάβης του ενοικιαστή), στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μέχρι το ανώτατο ποσό των 500,00 ευρώ.
 • Πλήρη ασφάλεια πυρός και κλοπής.
 • 24ωρη οδική βοήθεια.

Η Trikala Rental ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (EXCESS) ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

Η ασφάλιση που παρέχεται δεν είναι έγκυρη και ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για το σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν όταν:

 • Ο ενοικιαστής είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
 • Το αυτοκίνητο ενοικίασης οδηγείται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
 • Ο μισθωτής συμμετέχει σε αγωνιστικές εκδηλώσεις αυτοκινήτων οι οδηγοί επικίνδυνα.
 • Ο ενοικιαστής παραβιάζει τον ελληνικό Κ.Ο.Κ.
 • Ο ενοικιαστής χρησιμοποιεί καύσιμο διαφορετικό από εκείνο που συνιστά ο κατασκευαστής του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.
 • Το αυτοκίνητο οδηγείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο (που δεν αναφέρεται στο συμφωνητικό).
 • Ο ενοικιαστής δεν επιστρέφει το ενοικιαζόμενο άτομο την ημερομηνία και την ώρα που αναφέρονται στη σύμβαση μίσθωσης.

Πρόσθετες εξηγήσεις:

 • Όλα τα χρηματικά πρόστιμα πληρώνονται από τον ενοικιαστή .
 • Οι ζημιές στα ελαστικά του ενοικιαζόμενου οχήματος πληρώνονται από τον ενοικιαστή.
 • Το χαλασμένο ή χαμένο κλειδί του αυτοκινήτου πληρώνεται από τον ενοικιαστή.
 • Το καύσιμο πληρώνεται από τον ενοικιαστή.
 • Υπερβολική βρωμιά ή ζημιά στο εσωτερικό του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου πληρώνονται από τον ενοικιαστή.

Επιστροφή χρημάτων
Η εταιρεία δεν κάνει επιστροφή χρημάτων.